Sürdürülebilirlik

“Nova olarak, ilk faaliyete geçtiğimiz günden itibaren, bugün sürdürülebilirlik başlığı altında incelenen etik, çalışan hakları, toplumsal fayda ve çevreye saygı gibi konularda hep titizlikle hareket ettik.”

Çevreyi koruma: Karbon ayak izini azaltmak, üretimde kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, atık yönetimi, biyoçeşitliliğin korunması, enerji ve su tasarrufu, geri dönüşüm gibi adımlarla ekosistemin bütünlüğünü ve esnekliğini korumaya odaklanır. 

Ekonomik kalkınma: Kaynakları koruyarak ekonomik büyümeyi sağlamayı ve refahı yükseltmeyi hedefler. Yeşil yatırımlar, inovasyon ve Ar-Ge, adil ticaret, sürdürülebilir finansman, döngüsel ekonomi gibi kavramları ön planda tutar.

Sosyal gelişme: Sosyal adalet, fırsat eşitliği, kapsayıcılık, eğitim, sağlık, toplum bilinci, toplumsal  cinsiyet eşitliği gibi hayatın her alanında tatmin edici ve sürdürülebilir bir standarda ulaşmayı anlatır. Bir yandan da sosyal sorunlara çözüm yaratacak girişimcilik projelerine kapı aralar.

Kolaylaştırıcılar

Kolaylaştırıcılar; “Gelecek, bugünden yarına” vizyonunun hayata geçmesini kolaylaştıracak başlıca araçlar olup operasyonel mükemmellik, dijitalleşme, yetenek yönetimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) olarak öne çıkmaktadır.

Stratejik Değer Alanları

Nova’nın başlıca değer yaratma alanları olan stratejik alanlar; doğa, çalışanlar ve toplum, inovasyon olarak belirlenmiştir.

Operasyonel Kökler

Operasyonel kökler, yıllardır aktif olarak faaliyet gösteren Nova’nın ekonomik performans, kurumsal yönetim ve müşteri bağlılığı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şirketin geleceğinin yapıtaşları olmayı sürdürecektir.

Başa Dön Kaydır İncele