Değerlerimiz

Güvenilirlik

 • İş süreçlerimizde ‘değerler’, her şeyin önündedir.
 • Dürüstlük, şeffaflık, kaliteyi korumak temelimizdir.
  İtibarımız, en büyük hazinemiz.
 • Güvene dayalı ilişki kurarız ve vaatlerimizi her daim yerine getiririz.
 • Başarı için ‘disiplin, ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘inovasyon’ şarttır.

Faydalı Olmak

 • İşimizde, topluma ve tüm paydaşlarımıza fayda sağlar, değer yaratırız.
 • Paydaşlarımız ile gelişime, değişime ve üretmeye önem veririz.
 • Daha güzel yarınlara odaklanır, “zamansız tasarımlar ve sürdürülebilir bir gelecek” yaklaşımı ile çevreye ve topluma karşı sorumlu davranırız.

İnsana Değer, Liyakat

 • İnsan, en önemli değerdir. ‘Yol arkadaşlarımız’ ile ilişkimiz; ‘güvene, sevgiye, saygıya’ dayalıdır; varlıkları ve emekleri çok değerlidir.
 • Yetkin, dürüst, doğru insanlarla çalışmak temel ilkemizdir ve onların mesleki deneyimlerini sürekli geliştirmek işimizin parçasıdır.
 • İşimizde, insana yönelik kararlarımızda; ‘liyakat, farklılıklara saygı, güven’ belirleyicidir. Bunun kişilere değil, ilkelere bağlılığını sağlarız. 
  Hem bulunduğu çevreye hem topluma hem de iş ilkelerini benimseyen yol arkadaşlarıyla çalışırız.
Başa Dön Kaydır İncele