Yapı Denetim
PLAN VE PROJELERİN İNCELENİP ONAYLANMASI

Yapı sahibi tarafından ilgili proje denetçilerine hazırlatılan projeler Yapı Denetim Kuruluşuna teslim edilir. Yapı Denetim şirketimize teslim edilen projeler ilgili Denetçi Mimar ve Mühendisler tarafından yürürlükteki yönetmelik ve şartnamelere göre kontrol edilir. Projede bir aksaklık, hata veya yapıya uymayan bir durum varsa ilgili proje müellifine bildirilerek hatalar düzelttirilir. Kontrolü tamamlanan proje Denetçi Mimar veya Mühendis tarafından onaylanır.

RUHSAT DOSYANIN HAZIRLANIP BAŞVURUNUN YAPILMASI

Şirketimiz tarafından onaylanan projelere ek olarak ilgili idarenin istemiş olduğu evraklar yapı sahibi ve müteahhitten toparlanarak bir ruhsat dosyası oluşturulur. Bu ruhsat dosyasıyla birlikte şirket elemanlarımız ilgili idareye ruhsat müracaatını yapar. Gerekli işlemleri takip ederek ruhsat işlemini tamamlarlar.

RUHSAT DOSYANIN HAZIRLANIP BAŞVURUNUN YAPILMASI

Şirketimiz tarafından onaylanan projelere ek olarak ilgili idarenin istemiş olduğu evraklar yapı sahibi ve müteahhitten toparlanarak bir ruhsat dosyası oluşturulur. Bu ruhsat dosyasıyla birlikte şirket elemanlarımız ilgili idareye ruhsat müracaatını yapar. Gerekli işlemleri takip ederek ruhsat işlemini tamamlarlar.

DEMİR DENEYLERİNİN YAPILMASI

İnşaat ruhsatının alınmasından sonra inşaat alanına yapıda kullanılacak olan inşaat demirleri müteahhit tarafından getirtilir. İnşaat alanına gelen demirlerden şirketimiz elemanları tarafından numuneler alınarak laboratuvarda deneylerini yaptırır. Deney sonuçları olumlu olan demirler yapıda kullanılır. Sonuçları olumsuz çıkan demirler değiştirilerek yenileri getirtilir. Deney sonuçları olumsuz olan demirler yapıda kullandırılmaz.

BİNANIN APLİKE EDİLMESİ VE İLGİLİ İDARE ONAYI

Yapılacak yapının temel safhasında binanın yerleşimine önemle dikkat edilir. Bu aşamada yapının yönü, ölçüleri detaylı olarak kontrol edilir. Yapılan işlemin doğruluğu tarafımızdan tespit edildikten sonra ilgili idareden görevli getirilerek resmi Aplikasyon işlemi yapılır. Resmi onay alındıktan sonra beton döküm izni verilir.

KALIP VE DEMİR KONTROLÜ

Yapıda hazırlanan kalıp ve demirler şirketimizde görevli inşaat mühendisleri tarafından kontrol edilir. Bu kontrolde hazırlanan kalıbın projesine uygun olup olmadığı tüm ölçüleriyle kontrol edilir. Projesine uygun olmayan kısımlar düzelttirilir. Kalıpta kullanılan malzemeler kontrol edilir. Çürük veya bozuk kısımlar değiştirilir. Kalıbın sağlamlığı kontrol edilir. Kalıbı tamamlanan yapının demir döşeme işlemine başlanır. Döşenen demirler inşaat mühendislerimiz tarafından projesine ve uygulama kurallarına göre yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.

BETON DÖKÜMÜ

Kalıp ve demir kontrolünden sonra beton dökümü esnasında tarafımızdan görevli bir kişi inşaatta hazır durumda bulunur. Beton döküm esnasında betonun kıvamının, vibratör ile işlenmesinin kontrolünü sağlar. Laboratuvar ile irtibat kurulur. Laboratuvar elemanları beton döküm esnasında mikserlerden her 100 m2lik inşaat için 6 adet beton numuneleri alır. Ayrıca dökülen betonlara Slam deneyi yapılarak betonun kıvamı ölçülür. Alınan numuneler bir gün inşaat alanında bekledikten sonra laboratuvarda kür havuzuna konulur. Kür havuzunda bekleyen numunelerden 3 tanesi 7.günde, 3 tanesinde 28. günde beton basınç deneyi uygulanarak kırılır ve bu sayede betonun basınç dayanımları ölçülür. Şayet değerler olması gerekenden düşük çıkar ise dökülmüş olan beton kırılarak yeniden dökülür.

DUVARLARIN KONTROLÜ

Duvarların örülmesi aşamasında ve örüldükten sonra mevcut uygulama ile projelerde görülenin birbirleri ile uyumlu olmasına, yönetmelik ve standartlara uygunluğu kontrol edilir. Kullanılan malzemelerin boyutları,  yerine yerleştirme şekli ve yönüne dikkat edilir.

ELEKTRİK VE SIHHİ TESİSAT KONTROLÜ

Elektrik ve sıhhi tesisatlarda kullanılan malzemelerin, kullanım şeklinin yönetmelik ve standartlara uygunluğu, projesi ile uyumu kontrol edilir. Tesisatların döşenmesi esnasında yapının kiriş, döşeme ve bu taşıyıcı yapı elemanlarında bulunan demirlerin zarar görmemesine dikkat edilir.

Başa Dön Kaydır İncele